Page 10 - Ekologia prokreacji 2021
P. 10

Z


     1


                     Zapłodnienie


                     początkiem


                     życia człowieka


            punKty KL uCz o We :

             Moment zapłodnienia jest początkiem życia człowieka.


             Zdefiniowanie poczęcia jako początku życia ludzkiego jest obecne
            w publikacjach lekarzy medycyny, naukowców zajmujących
            się perinatologią, genetyką, położnictwem i ginekologią,
            embriologią, pediatrią, chemią bioorganiczną i bioetyką.


             Najważniejsze słowniki medyczne świata wskazują na
            zapłodnienie jako początek nowego życia.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15