Page 9 - Ekologia prokreacji 2018
P. 9

Z
             Z APŁODNIEN IE  POCZ Ą TKIEM  Ż Y CIA  CZŁO WIEKA 9
     1


                     Zapłodnienie


                     początkiem


                     życia człowieka


            PUNKTY KL UCZ O WE:

             Moment zapłodnienia jest początkiem życia człowieka.

             Zdefiniowanie poczęcia jako początku życia ludzkiego jest obecne
           w publikacjach lekarzy medycyny i naukowców zajmujących się
           perinatologią, genetyką, położnictwem i ginekologią, embriologią,
           pediatrią, chemią bioorganiczną i bioetyką.


             Najważniejsze słowniki medyczne świata wskazują na zapłodnienie
           jako początek nowego życia.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14